Tlačové správy

Tlačová správa: Reforma vzdelávania

NA UDRŽANIE MLADÝCH LEKÁROV NA SLOVENSKU A V REGIÓNOCH JE NEVYHNUTNÁ ZMENA ATESTAČNÉHO ŠTÚDIA V piatok 26.1. 2024 zástupcovia Lekárskeho odborového združenia (ďalej LOZ) a zástupcovia Mladí ORL Slovenskej spoločnosti pre ORL oznámili... read more →

TLAČOVÁ SPRÁVA: LOZ NESÚHLASÍ S NAVRHOVANÝMI ZMENAMI VO VYMENOVÁVANÍ PREDSEDU ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU. AK BY TIETO ZMENY PREŠLI, TÁTO INŠTITÚCIA STRATÍ ZMYSEL SVOJEJ EXISTENCIE

Minulý týždeň vláda SR schválila návrh novely kompetenčného zákona, ktorým sa zásadne mení aj vymenúvanie a odvolávanie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej ÚDZS). Ak dôjde k definitívnemu schváleniu... read more →

TLAČOVÁ SPRÁVA: DVOJAKÝ PRÍSTUP MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA, KÝM NAJVÄČŠIE CPO NA SLOVENSKU V RUŽINOVE MÁ VÁŽNE NERIEŠENÉ PROBLÉMY, NA PRÍKLADE CPO V MALACKÁCH VIDIEŤ, ŽE SA VECI DAJÚ RIEŠIŤ, AK JE NA TO VÔĽA

Centrálne prijímacie oddelenie (ďalej CPO) v Nemocnici Ružinov Univerzitnej nemocnice Bratislava má vážne problémy s obsadením služieb atestovanými lekármi, podobne problematická situácia v Malackách bola vyriešená v krátkom čase.  Centrálne... read more →

Tlačová správa: Stavovské organizácie v zdravotníctve opakovane upozorňujú, že s pandémiou, ani s utečeneckou krízou problémy nedostatku zdravotníkov a nedostatočného ohodnotenia ich práce nezmizli

Tlačová správa: Bratislava, 7.4.2022. Nevšímavosť voči oprávneným požiadavkám na zvyšovanie miezd nedostatkových povolaní v zdravotníctve spôsobujú napätie, ktoré môže mať ďalekosiahle následky nielen na samotný rezort, ale aj na celú... read more →

TS: LOZ a OZ SaPA v rámci kampane “Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!” vzhľadom na neodpovedanie urgujú odpoveď MZ SR na podnety občanov pre podozrenia z nedodržiavania normatívov v 8 nemocniciach

Bratislava 3.9.2019 V súvislosti s kampaňou „Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!“ sme ministerku zdravotníctva listom zaslaným 20. mája 2019 na základe podnetov od pacientov a ich príbuzných požiadali o vykonanie kontrol súvisiacich s konkrétnymi nemocnicami... read more →