Nemocnice by mali testovať všetkých pacientov

Lekárske odborové združenie a Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny (SSAIM) žiadajú, aby minimálne všetci pacienti, u ktorých je plánovaná operácia, prešli PCR testmi na koronavírus v rámci predoperačného vyšetrenia.... read more →
ĎALŠIE ČLÁNKY

LEKÁRSKE ODBOROVÉ ZDRUŽENIE

Zlepšujeme postavenie zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike, chránime a obhajujeme ich hospodárske a sociálne práva.