Poznámky z našej účasti na tripartite

4. októbra 2019 sa zástupcovia LOZ zúčastnili rokovania tripartity. Stručný sumár prinášame nižšie: Štátny rozpočet: - ministerka Kalavská - stratifikácia bude. Ministerstvo financií SR podmieňuje dofinancovanie zdravotníctva zvýšenou efektivitou -... read more →

TS: LOZ a OZ SaPA vzhľadom na neodpovedanie urgujú odpoveď Ministerstva zdravotníctva SR na podnety občanov pre podozrenia z nedodržiavania normatívov v 8 nemocniciach

Bratislava 3.9.2019 V súvislosti s kampaňou „Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!“ sme ministerku zdravotníctva listom zaslaným 20. mája 2019 na základe podnetov od pacientov a ich príbuzných požiadali o vykonanie kontrol súvisiacich s konkrétnymi nemocnicami... read more →
ĎALŠIE ČLÁNKY

LEKÁRSKE ODBOROVÉ ZDRUŽENIE

Zlepšujeme postavenie zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike, chránime a obhajujeme ich hospodárske a sociálne práva.