LEKÁRSKE ODBOROVÉ ZDRUŽENIE

zlepšuje postavenie zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike, chráni a obhajuje ich hospodárske a sociálne práva.

[rev_slider_vc alias=“nekricnasestru“]

8 požiadaviek na záchranu zdravotníctva   Zobraziť

Postup podania výpovede

Všetko dôležité k výpovediam nájdete na samostatnej stránke Vypovede. (viac…)

Zdravotníctvo je už v kolapse a cítia to aj pacienti. Je škandalózne, kam sme sa dostali, a adekvátne k tomu vyzerá aj spôsob, akým sa to snažíme zvrátiť. Hovorí podpredseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) a lekár z bratislavskej nemocnice Miroslav Mendel.

https://www.aktuality.sk/clanok/6s2FQ6L/v-zdravotnictve-sme-dosiahli-kolaps-adekvatne-k-tomu-vyzeraju-aj-nase-kroky-rozhovor/?_ga=2.45947492.1174318637.1661498320-502476368.1623908614&fbclid=IwAR3e72hOxT5P_F_PN-Mwhb5Fa4HVdAFpMaFg9Q1YI17PEl69OOx_0aNcX84
ĎALŠIE ČLÁNKY

LEKÁRSKE ODBOROVÉ ZDRUŽENIE

Zlepšujeme postavenie zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike, chránime a obhajujeme ich hospodárske a sociálne práva.

Partneri

POSTUP PRE PODANIE VÝPOVEDÍ

„Aby sme mohli zachraňovať a liečiť, musíme zachrániť zdravotníctvo pred kolapsom“

Čítajte celý článok …

 

 

8 požiadaviek na záchranu zdravotníctva
„Aby sme mohli zachraňovať a liečiť, musíme zachrániť zdravotníctvo pred kolapsom“
  1. Zabezpečiť pre nemocnice platby zo zdravotných poisťovní tak, aby mali zdravotnícke zariadenia pokryté všetky náklady súvisiace s adekvátne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou.
  2. Navýšiť počet lekárov, sestier a pôrodných asistentiek, tak aby bola zabezpečená kvalitná zdravotná starostlivosť pre pacienta, garantovať tieto počty zákonom a zaviesť trestnú zodpovednosť v prípade ich nedodržania.
  3. Navýšiť platy sestier a pôrodných asistentiek, tak aby bola zabezpečená konkurencieschopnosť SR a kvalitná zdravotná  starostlivosť pre pacienta.
  4. Zrušiť ponižujúce a diskriminačné nepeňažné plnenie.
  5. Zabezpečiť lekárske fakulty tak, aby mohli produkovať viac kvalitných slovenských lekárov.
  6. Zreformovať vzdelávanie mladých lekárov – atestačné (špecializačné) štúdium.
  7. Nerušiť oddelenia v nemocniciach, až kým nebude pomerne zvýšený personálny stav a priestorové zabezpečenie v nemocniciach na tých oddeleniach, ktoré majú prebrať zdravotnú starostlivosť za zrušené oddelenia či nemocnice. Žiadna reforma nemôže byť vykonaná bez zabezpečenia dostatočného zdravotníckeho personálu.
  8. Slovensko nesmie stratiť konkurencieschopnosť pri získavaní lekárov a sestier pre pacientov a preto žiadame, aby bola neatestovanému lekárovi priznaná základná zložka mzdy vo výške 1,7 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve, atestovanému lekárovi priznaná základná zložka mzdy vo výške 2,8 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve, so zohľadnením aktívne vykonávaných špecializácií a certifikovaných činností  a so zohľadnením  dĺžky praxe a to zvýšením koeficientu za každý rok praxe o 0,05 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve (aktuálne teda cca o 50 eur za každý rok praxe). Čas materskej  a rodičovskej dovolenky pre účely mzdového ohodnotenia započítavať do času odbornej praxe.