AŽ DVE TRETINY OPÝTANÝCH ZASTÁVA NÁZOR, ŽE NA SLOVENSKU JE NEVYHNUTNÉ ZVÝŠIŤ POČET LEKÁROV A TAKMER TRI PÄTINY SÚHLASIA S TÝM, ABY LEKÁRI A SESTRY DOSTÁVALI VÝSLUHOVÝ DÔCHODOK

Pracovníci slovenského zdravotníctva si za posledných 13 mesiacov vďaka svojej obetavosti právom zaslúžia rešpekt a úctu slovenskej spoločnosti. Počas týchto ťažkých mesiacov strádali rodiny zdravotníckych pracovníkov, mnohí zdravotníci sa pri výkone... read more →
ĎALŠIE ČLÁNKY

LEKÁRSKE ODBOROVÉ ZDRUŽENIE

Zlepšujeme postavenie zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike, chránime a obhajujeme ich hospodárske a sociálne práva.