Poznámky z našej účasti na tripartite

4. októbra 2019 sa zástupcovia LOZ zúčastnili rokovania tripartity. Stručný sumár prinášame nižšie: Štátny rozpočet: - ministerka Kalavská - stratifikácia bude. Ministerstvo financií SR podmieňuje dofinancovanie zdravotníctva zvýšenou efektivitou -... read more →
ĎALŠIE ČLÁNKY

LEKÁRSKE ODBOROVÉ ZDRUŽENIE

Zlepšujeme postavenie zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike, chránime a obhajujeme ich hospodárske a sociálne práva.