LEKÁRSKE ODBOROVÉ ZDRUŽENIE

zlepšuje postavenie zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike, chráni a obhajuje ich hospodárske a sociálne práva.

[rev_slider_vc alias=“nekricnasestru“]

8 požiadaviek na záchranu zdravotníctva

TLAČOVÁ SPRÁVA: LOZ NESÚHLASÍ S NAVRHOVANÝMI ZMENAMI VO VYMENOVÁVANÍ PREDSEDU ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU. AK BY TIETO ZMENY PREŠLI, TÁTO INŠTITÚCIA STRATÍ ZMYSEL SVOJEJ EXISTENCIE

Minulý týždeň vláda SR schválila návrh novely kompetenčného zákona, ktorým sa zásadne mení aj vymenúvanie a odvolávanie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej ÚDZS). Ak dôjde k definitívnemu schváleniu... read more →

TLAČOVÁ SPRÁVA: DVOJAKÝ PRÍSTUP MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA, KÝM NAJVÄČŠIE CPO NA SLOVENSKU V RUŽINOVE MÁ VÁŽNE NERIEŠENÉ PROBLÉMY, NA PRÍKLADE CPO V MALACKÁCH VIDIEŤ, ŽE SA VECI DAJÚ RIEŠIŤ, AK JE NA TO VÔĽA

Centrálne prijímacie oddelenie (ďalej CPO) v Nemocnici Ružinov Univerzitnej nemocnice Bratislava má vážne problémy s obsadením služieb atestovanými lekármi, podobne problematická situácia v Malackách bola vyriešená v krátkom čase.  Centrálne... read more →
ĎALŠIE ČLÁNKY

LEKÁRSKE ODBOROVÉ ZDRUŽENIE

Zlepšujeme postavenie zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike, chránime a obhajujeme ich hospodárske a sociálne práva.

Partneri