LEKÁRSKE ODBOROVÉ ZDRUŽENIE

zlepšuje postavenie zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike, chráni a obhajuje ich hospodárske a sociálne práva.

[rev_slider_vc alias=“nekricnasestru“]

Tlačová správa: Stavovské organizácie v zdravotníctve opakovane upozorňujú, že s pandémiou, ani s utečeneckou krízou problémy nedostatku zdravotníkov a nedostatočného ohodnotenia ich práce nezmizli

Tlačová správa: Bratislava, 7.4.2022. Nevšímavosť voči oprávneným požiadavkám na zvyšovanie miezd nedostatkových povolaní v zdravotníctve spôsobujú napätie, ktoré môže mať ďalekosiahle následky nielen na samotný rezort, ale aj na celú... read more →
ĎALŠIE ČLÁNKY

LEKÁRSKE ODBOROVÉ ZDRUŽENIE

Zlepšujeme postavenie zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike, chránime a obhajujeme ich hospodárske a sociálne práva.
Vyhlásenie o pripravenosti podať výpovede z pracovného pomeru

„Aby sme mohli zachraňovať a liečiť, musíme zachrániť zdravotníctvo pred kolapsom“

Ja, nižšie podpísaný lekár, zamestnanec jednej zo slovenských nemocníc, deklarujem svoju pripravenosť a rozhodnutie ukončiť svoj pracovný pomer výpoveďou v tejto nemocnici v prípade, že nebudú splnené, alebo aspoň podniknuté základné kroky k splneniu nasledujúcich požiadaviek …

Čítajte celý článok …