Q&A

Pýtate sa nás

Má zamestnávateľ právo na moje miesto prijať iného lekára, pokiaľ som vo výpovednej lehote?

Nie. Pokiaľ nie je ukončený pracovný pomer (až do konca výpovednej lehoty) zamestnávateľ nemôže na vaše miesto prijímať iného lekára. Nemocnica vám musí vaše miesto držať až do skončenia pracovného pomeru (do konca výpovednej lehoty).

Ak som podal výpoveď, môže ma vo výpovednej lehote zamestnávateľ stiahnuť z cirkulácie alebo z atestácie?

Nie. Kým ste v pracovnom pomere, teda do konca výpovednej lehoty, musí zamestnávateľ voči vám dodržať všetky svoje záväzky, preto sťahovanie z cirkulácii považujeme za jednu z foriem nátlaku a vyhrážok voči lekárom. Ak by ste však mali akýkoľvek problém, prosím obráťte sa na nás, prípadne na našu právnickú kanceláriu.

Dostal som list, že moju výpoveď vedenie akceptovalo. Ostatný kolegovia však takéto listy nedostali. Znamená to, že už so mnou nemocnica nepočíta a s mojimi kolegami áno?

Nebojte sa, ide len o ďalší psychologický nátlak zo strany vedenia nemocníc. Vašu pozíciu v porovnaní s vašimi kolegami to však nijako nemení. Platia pre vás rovnaké pravidlá ako pre vašich kolegov, ako počas výpovednej doby, tak aj v prípade stiahnutia výpovede.

Aký bude dopad pre pacientov, v prípade, že lekári naozaj podajú výpovede?

Položme si otázku inak. Aký bude dopad na pacienta, ak s tým neurobíme nič? Situácia v zdravotníctve je už teraz neudržateľná a nebojím sa povedať, že ohrozujúca zdravie a život pacientov. My, ako lekári, ale aj ako pacienti sa cítime povinní urobiť všetko preto, aby sa tejto situácii urobil koniec a boli urobené reálne opatrenia na urýchlené zabezpečenie nápravy, čo je aktuálne v kompetencii ministerstva zdravotníctva.

Máte podpisy aj od lekárov z nemocníc, ktoré v súčasnosti sú akciovými spoločnosťami?

Áno, sú medzi nimi aj lekári z takýchto nemocníc. Ich počet a lokalizáciu však neuvádzame z dôvodu ochrany týchto lekárov.

Ste ochotní s MZ SR ďalej rokovať, prípadne hľadať kompromis?

Ako som hovoril, naše požiadavky vnímame ich ako celok a len pri splnení všetkých štyroch  môžeme pristúpiť k systémovým zmenám, ktoré zlepšia stav v zdravotníctve. To samozrejme neznamená, že s ministrom zdravotníctva alebo s premiérkou nebudeme ďalej rokovať.

Prečo my, ako lekári, bojujeme za pacienta a proti transformácii nemocníc?

Transformácia nemocníc na akciové spoločnosti zásadným spôsobom mení charakter nemocníc z verejných na obchodné spoločnosti. Transformáciu nemocníc vnímame ako zbavovanie sa zodpovednosti ministerstva zdravotníctva za zdravotnú starostlivosť, a teda za zdravie občanov. Náš postoj je, že MZ SR musí využiť kompetencie, ktoré teraz má, aby v prvom rade zmenilo systém – zastavilo plytvanie v nemocniciach a zreálnilo platby za úkony – až potom možno uvažovať o transformácii nemocníc.

My lekári sme zároveň aj pacientmi a teda nestojíme na druhej strane bariéry – sme na jednej lodi. Dôsledky transformácie nemocníc nás zasiahnu dvojnásobne – aj ako lekárov, aj ako pacientov. Ako lekárov preto, lebo sme viazaní Hippokratovou prísahou, aby sme liečili pacientov a nie vytvárali zisky pre budúcich akcionárov nemocníc. Ako pacientov preto, lebo si uvedomujeme, že keď bude prvoradým zisk nemocníc, nebude možné poskytovať zdravotnú starostlivosť v takom rozsahu, ako je to potrebné.

Pridaj sa k nám
Čo reálne pre občana znamená transformácia nemocníc?

Transformácia nemocníc na akciové spoločnosti v prvom rade znamená to, že nemocnice sa stanú obchodnými spoločnosťami zameranými prioritne na zisk, nie na potreby pacienta.

Rozmenené na drobné to znamená, že operácie, diagnostické a liečebné procesy, ktoré boli doteraz  považované za štandard budú v záujme zachovania ziskovosti spoplatnené a teda nedostupné najmä pre pacientov z nižších sociálnych vrstiev.

Ak sú v súčasnosti nemocnice, ktoré sú akciovými spoločnosťami ziskové, je to len preto, lebo nerentabilné operácie a lekárske úkony posielajú do štátnych nemocníc. Čo však budú robiť pacienti, ak ich nebudú chcieť liečiť ani tam???