Výpovede

Postup:

V prílohe sú výpovede s vypísanou adresou každej nemocnice, ak tam nie je vaša nemocnica, prosím doplňte si jej údaje sami, bez skratiek

Každý lekár vypíše 2 výpovede+plnomocenstvo a 2 dohody o solidarite(dokopy 4x A4). Vyplnené sa to odovzdáva predsedovi LOZ v danej nemocnici, my garantujeme, že to zostane v tajnosti = vedenie ani nikto sa to nedozvie. Do konca septembra sa celoslovensky vyhodnotí počet a ak bude počet výpovedí celoslovensky bezpečný (nepriestrelný), všetky výpovede na celom SK sa podajú naraz jeden deň . Od 1.  dňa nasledujúceho mesiaca začne plynúť výpovedná lehota – teda pracujeme normálne ďalej a v priebehu týchto dvoch mesiacov výpovednej doby , sa s nami musí vláda SR dohodnúť, lebo inak bude hroziť, že nemocnice zostanú bez lekárov, čo žiadna vláda nemôže nikdy dopustiť.

Prosím šírte informácie i tlačivá ďalej medzi lekárov.
Ak by bolo treba niekam prísť vysvetliť, radi prídeme kdekoľvek a kedykoľvek.

píšte na : loz@loz.sk

Len dobrý lekár, dokáže pre svojich pacientov urobiť aj neštandardné veci. 

Ako správne vypísať tlačivo výpovedeZmluva o solidarite bez dátumuPrvá ponukaVypoved VZOR vypísaniaVÝPOVEDE ZAMESTNAVATEĽ VYPISANE