Medzinárodná spolupráca

Prečítajte si podporné listy pre LOZ zo strany zahraničných združení.
Žiadosti prezidentovi SR o vrátenie novely zákona o „kriminalizácii zdravotníkov“ späť do NR SR: