Zachráňme zdravotníctvo!

Slovenské zdravotníctvo je v kritickom stave a namiesto toho, aby sa hľadali systémové riešenia na zlepšenie situácie, prichádzajú stále noví a noví podnikavci, ktorí by na našom zdraví chceli zarobiť. Preto je potrebné spojiť sily a zastaviť túto nezodpovednosť.
Sme na jednej lodi. Týka sa to nás všetkých – lekárov, sestry, pacientov – občanov Slovenska. Ide predsa o naše zdravie.
Podporte nás. Veď v našej práci nám vždy išlo v prvom rade o zdravie našich pacientov a nie je to inak ani v tomto prípade.

Na Slovensku sa súbežne s aktivitou lekárov rozbehla aj petičná akcia občanov Slovenskej republiky vo veci zachovania verejného zdravotníctva a proti zmene verejných zdravotníckych organizácii na akciové spoločnosti. Samotný fakt, že občania Slovenska iniciovali takúto aktivitu svedčí o tom, že obavy z transformácie nemocníc na akciové spoločnosti nepanujú iba medzi lekármi, ale ide o celospoločenský problém. Jediným riešením tohto problému je spojiť svoje sily a primäť Ministerstvo zdravotníctva, ako aj vládu SR k pozastaveniu transformácie nemocníc a odbornej diskusii smerujúcej k systémovým opatreniam na zlepšenie krízovej situácie v slovenskom zdravotníctve.

O petícii občanov si pozrite viac v reportáži TA3:

http://www.ta3.com/sk/reportaze/182968_proti-transformacii-nemocnic-na-akciovky-sa-rozbehla-peticia