Lekárske odborové združenie
Predseda: MUDr. Peter Visolajský

Poštová adresa:
Lekárske odborové združenie
Antolská 11,
Bratislava 851 07

Email: loz@loz.sk


Zobraziť Lekárske odborové združenie – www.loz.sk na väčšej mape

 

Predseda: Krajskí koordinátori:
MUDr. Peter Visolajský – FN Nitra
predseda@loz.sk

Podpredsedovia:
MUDr. Michal Polician – FNsP Prešov
MUDr. Peter Blaško – FN Žilina
MUDr. Miroslav Mendel – UN Bratislava Nemocnica Ružinov
podpredseda@loz.sk

Členovia výboru:
MUDr. Jozef Baláž – FNsP F.D.Roosvelta Banská Bystrica
MUDr. Petra Siváková – NsP Topoľčany
MUDr. Marián Huňar – UN LP Košice
vybor@loz.sk

Bratislavský
Nitriansky
Trenčiansky
Žilinský
Banskobystrický

Prešovský
Košický
Trnavský

MUDr. Zoltan Jány – UN Bratislava Nemocnica Kramáre
MUDr. Alena Tamaškovičová – FNsP Nové Zámky
MUDr. Martin Hlaváčik – FN Trenčín
MUDr. Branislav Serva – FN Žilina
MUDr. Michal Venglarčík – FNsP F.D.Roosvelta Banská Bystrica
MUDr. Sylvester Smolnický – FNsP Prešov
MUDr.Martin PauloUNLP Košice
MUDr. Miroslav Mako – FNsP Trnava
ba@loz.sk
nr@loz.sk
tn@loz.sk
za@loz.sk
bb@loz.sk

po@loz.sk
ke@loz.sk
tt@loz.sk