Tlačové správy

TS: LOZ a OZ SaPA vzhľadom na neodpovedanie urgujú odpoveď Ministerstva zdravotníctva SR na podnety občanov pre podozrenia z nedodržiavania normatívov v 8 nemocniciach

Bratislava 3.9.2019 V súvislosti s kampaňou „Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!“ sme ministerku zdravotníctva listom zaslaným 20. mája 2019 na základe podnetov od pacientov a ich príbuzných požiadali o vykonanie kontrol súvisiacich s konkrétnymi nemocnicami... read more →