Postup podania výpovede

Všetko dôležité k výpovediam nájdete na samostatnej stránke Vypovede. (viac…)

Zdravotníctvo je už v kolapse a cítia to aj pacienti. Je škandalózne, kam sme sa dostali, a adekvátne k tomu vyzerá aj spôsob, akým sa to snažíme zvrátiť. Hovorí podpredseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) a lekár z bratislavskej nemocnice Miroslav Mendel.

https://www.aktuality.sk/clanok/6s2FQ6L/v-zdravotnictve-sme-dosiahli-kolaps-adekvatne-k-tomu-vyzeraju-aj-nase-kroky-rozhovor/?_ga=2.45947492.1174318637.1661498320-502476368.1623908614&fbclid=IwAR3e72hOxT5P_F_PN-Mwhb5Fa4HVdAFpMaFg9Q1YI17PEl69OOx_0aNcX84