Tlačová správa: Stavovské organizácie v zdravotníctve opakovane upozorňujú, že s pandémiou, ani s utečeneckou krízou problémy nedostatku zdravotníkov a nedostatočného ohodnotenia ich práce nezmizli

Tlačová správa: Bratislava, 7.4.2022. Nevšímavosť voči oprávneným požiadavkám na zvyšovanie miezd nedostatkových povolaní v zdravotníctve spôsobujú napätie, ktoré môže mať ďalekosiahle následky nielen na samotný rezort, ale aj na celú... read more →

Vláda svojou nečinnosťou nedáva lekárom na výber

Kríza slovenského zdravotníctva nezmizla, naopak sa prehlbuje. Napriek snahe a upozorneniam lekárov, vláda SR nekoná a nie sú ani náznaky snahy ministerstva zdravotníctva kritickú situáciu v zdravotníctve riešiť. Vzhľadom na vážnosť situácie v našom... read more →