Počas siedmeho ročníka galavečera organizovaného Lekárskym odborovým združením (LOZ) bola 18. mája 2019 v Rajeckých Tepliciach odovzdaná Cena Dávida. O laureátovi rozhodol celoslovenský Klub predsedov LOZ na základe nominácie Výboru LOZ.

Cenu Dávida za dlhodobý prínos v boji za lepšie postavenie lekárov a lepší zdravotný systém LOZ udelil MUDr. Jozefovi Balážovi, predsedovi LOZ pri FNsP F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici.

Predseda LOZ, Peter Visolajský uviedol: „Cenou Dávida oceňujeme ľudí, ktorým chceme vyjadriť rešpekt a poďakovanie za to, že sa podujali bojovať za lepšie verejné zdravotníctvo. Pomenovanie tejto ceny vychádza symbolicky zo známeho biblického príbehu, pretože snaha o lepšie zdravotníctvo často pripomína zápas Dávida s Goliášom. Čoho dôkazom sú príbehy všetkých doteraz ocenených. Je pre mňa veľkou nádejou, že každý rok sa nájdu ľudia, ktorých môžeme oceniť za ich snahu a obetu. Dáva nám to zároveň aj nádej, že raz bude slovenské zdravotníctvo lepšie.“

MUDr. Jozef Baláž je dlhoročný predseda LOZ vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, bol významnou osobnosťou lekárskych výpovedí v roku 2011, kde sa lekárom podarilo zastaviť skrytú privatizáciu nemocníc. Ako predseda LOZ v Banskej Bystrici bravúrne zvládol viaceré vypäté situácie v tejto nemocnici a to v prospech pacientov, ale aj lekárov, či sestier.

Predseda LOZ, Peter Visolajský uviedol: „Je veľmi ťažké a často náročné skĺbiť profesionálnu prácu lekára s predsedníctvom LOZ v nemocnici. Doktor Jozef Baláž to dokázal, šíri dobré meno svojej nemocnice doma i v zahraničí ako gastroenterológ a dovolím si tvrdiť, že ako zástupca lekárov je rozhodujúcim článkom v stabilizácii personálu v tejto dôležitej nemocnici v srdci Slovenska.“

„Slovenské nemocnice sú v stave, kde zostávajúci personál našich nemocníc drží na ich pracoviská často len entuziazmus jednotlivcov a nádej na zlepšenie, ktorú často vidia len v malých úspechoch svojich zástupcov. Pre zlepšenie slovenského zdravotníctva je potrebné ešte veľa práce. A tu je dôležitý každý jeden z nás – lekár, sestra, pacient, ostatnýzdravotnícky personál, ale aj ekonómovia, advokáti a ďalší. Viacerých naprieč týmito profesiami sme odmenili a zviditeľnili našou Cenou Dávida, aby ľudia videli, že nádej na zlepšenie existuje. A aby boli inšpiráciou pre ďalších ktorí ich, verím, budú nasledovať ,“ uzavrel Visolajský.