Počas šiesteho ročníka galavečera organizovaného Lekárskym odborovým združením (LOZ) bola 21. apríla 2018 v Košiciach odovzdaná Cena Dávida. O laureátovi rozhodol celoslovenský Klub predsedov LOZ na základe nominácie Výboru LOZ.

Cenu Dávida za dlhoročný prínos v boji za lepšie postavenie lekárov a za lepšie zdravotníctvo LOZ udelil advokátovi JUDr. Mgr. Antonovi Chromíkovi, PhD. za jeho dlhodobý prínos pre slovenské zdravotníctvo.

Predseda LOZ, Peter Visolajský uviedol: „Cenu Dávida udeľujeme ľuďom, ktorí sa významne zaslúžili o zlepšenie postavenia lekárov a o zlepšenia slovenského zdravotníctva. A keďže problémy nášho zdravotníctva sú často kolosálne, aj zápas týchto ľudí často pripomína boj Dávida s Goliášom. Tento rok sme sa rozhodli Cenu Dávida udeliť človeku, ktorý si ju zaslúži každý rok. Pretože všetky významné i menej významné udalosti LOZ sú spojené s jedným človekom. Lekárske odborové združenie udelilo Cenu Dávida za dlhodobý prínos za lepšie postavenie lekárov a za lepšie zdravotníctvo advokátovi JUDr. Mgr. Antonovi Chromíkovi, PhD.“

„Ako predseda LOZ môžem osobne potvrdiť, že od roku 2011 pri každom jednom úspechu LOZ zohral JUDr. Anton Chromík rozhodujúcu úlohu. Či to bol ťažký zápas za zastavenie privatizácie slovenského zdravotníctva v roku 2011, kauza bielenia zdravotnej dokumentácie dieťaťa v Nitre, kauza parkovísk v Bratislave, výpovede internistov žilinského oddelenia, kauza kotolníka v Žiline, medializovanie predražených zdravotníckych nákupov, kauza eurofondov pre nemocnice a ďaľšie. Jednoducho na čokoľvek si spomeniete, čo pozitívne za posledné roky LOZ spravil, JUDr. Chromík pri tom zohral významnú úlohu. Dovolím si povedať, že jednou z príčin úspešnosti LOZ sú odborné vedomosti advokáta Antona Chromíka, jeho principiálnosť a ľudskosť,“ dodal Visolajský.

Video z večierka prehráte kliknutím na nasledovný obrázok