Ďakujem, úplatky neberiem

Iniciatíva Ďakujem, úplatky neberiem si dala za úlohu presvedčiť čo najväčší počet našich kolegov lekárov, aby verejne deklarovali, že úplatky neberú nosením odznakov na svojich plášťoch.

Zároveň chceme pacientom umožniť, aby si mohli na webe Lekárskeho odborového združenia (LOZ) preveriť svojho lekára, či sa prihlásil k výzve Ďakujem, úplatky neberiem!, kde budú zverejnení všetci lekári, ktorí sa k iniciatíve odmietajúcej branie úplatkov aktívne prihlásili. Každý lekár, ktorý sa prihlási k iniciatíve Ďakujem, úplatky neberiem! bude zaevidovaný v tejto sekcii a dostane odznak, ktorý bude nosiť na viditeľnom mieste tak, aby každý pacient videl, že úplatky naozaj neberie.

Veríme, že naša iniciatíva padne na úrodnú pôdu a pomôže slovenskému zdravotníctvu, a tým v konečnom dôsledku najmä pacientom. Ako LOZ chceme svojim dielom prispieť k transparentnejšiemu prostrediu v zdravotníctve. Uvedomujeme si svoj diel zodpovednosti, nechceme len žiadať dôstojnejšie pracovné podmienky pre lekárov, ale aj ponúkať, a to zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti. Napriek tomu, že boj proti korupcii nie je hlavnou úlohou žiadnej odborovej organizácie, ponúkame štátnym orgánom pomocnú ruku. Veríme, že bude prijatá a spoločnými silami sa nám podarí zásadne zlepšiť situáciu v boji proti korupcii v slovenskom zdravotníctve.

Zapojte sa aj vy na www.lekar.sk