Etický kódex Lekárskeho odborového zruženia s protikorupčnými opatreniami

|

 Keď začiatkom decembra minulého roku došlo po dlhých a strastiplných vyjednávania k podpisu Memoranda medzi Lekárskym odborovým združením a vládou SR, lekári aj široká verejnosť si vydýchli. No LOZ nevedela, aká náročná cesta ju aj po podpise zmluvy bude ešte čakať. Prvý krok, návrat lekárov do nemocníc si bezo zvyšku a urýchlene LOZ splnilo. Odpoveďou mu bol vládou schválený legislatívny návrh, ktorý úplne ignoroval závery dohodnuté v Memorande. Lekárski odborári tak museli bojovať priamo na chodbách parlamentu za splnenie aspoň niektorých požiadaviek obsiahnutých v tomto dokumente, aby sa z neho nestal len obyčajný zdrap papiera.

Cestou klamania pokračuje ministerstvo zdravotníctva aj ďalej. LOZ sa v Memorande zaviazalo, že pripraví Etický kódex. Dnes Vám predstavujeme Etický kódex, ktorý bol schválený Výborom LOZ. Etický kódex obsahuje základné povinnosti lekára voči pacientovi, veľký význam kladieme na komunikáciu s pacientom, vzťahy medzi lekármi a ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi. V etickom kódexe sú zapracované aj povinnosti podľa profesných etických kódexov rešpektovaných medzinárodnou komunitou lekárov. Zároveň Etický kódex obsahuje aj disciplinárne opatrenia voči členom LOZ, v prípade jeho porušenia. Lekár podľa nášho etického kódexu nesmie zneužiť dôveru pacienta vynucovaním alebo prijímaním úplatku. Úplné znenie Etického kódexu nájdete na www.loz.sk.

Etický kódex je platný a schválený Výborom LOZ ale jeho účinnosť odkladáme do 30.4.2012, pretože si myslíme, že vláda a minister Uhliarik nemajú morálne právo arogantným spôsobom vyžadovať plnenie memoranda, keď oni samy neurobili pre naplnenie memoranda zo strany vlády nič. Ani jeden vládny poslanec zo strán SDKÚ a KDH nehlasoval dokonca ani za oklieštený návrh zákona, ktorý mal riešiť vzniknutú situáciu v zdravotníctve.

Prijali sme na seba zodpovednosť prísť s návrhom Protikorupčných opatrení. Túto svoju povinnosť si radi plníme, lebo je v našom najlepšom záujme zmena v systéme zdravotníctva, ale nie jeho rozpredanie finančným žralokom. Predkladáme na diskusiu nasledovný zoznam protikorupčných opatrení.

PrílohaVeľkosť
Návrh protikorupčných opatrení_3_1.pdf247.94 KB
eticky_kodex_LOZ_25_2_2012_final_cisty_2.pdf200.09 KB